Metrasens

Ferroguard Screener حس ششم شما در ایمنی ام آر آی است. این سیستم از یک واحد سنسور تشکیل شده که بر روی دیوار یا نزدیکی محلی که بیمار برای ورود به اتاق آماده می شود، نصب می شود. این سیستم طراحی شده تا حضور اشیاء فرومغناطیسی خطرناک را قبل از ورود به اتاق ام آر آی به پرسنل هشدار دهد. این سیستم دارای یک کفپوش است که بیماران برای اسکن شدن روی آن قرار می گیرند. زمانی که بیماران روی این کفپوش قرار می گیرند و می چرخند هر شی آهنی در حال حرکت که باعث تغییر در میدان مغناطیسی شود توسط Ferroguard Screener تشخیص داده می شود.
Ferroguard Screener یک سیستم منفعل است. سنسورهای بسیار حساسی که داخل این سیستم وجود دارند میدان مغناطیسی زمین را کنترل و اختلالات داخل آن را که ناشی از حرکت اشیاء فرومغناطیس است را تشخیص می دهند.

وضعیت فرومغناطیسی یک شخص یا شیء که به Ferroguard Guardian نزدیک می شود توسط چراغی با رنگ های حسی مانند چراغ راهنما و نمایشگری که میزان بزرگی را نشان می هد، نمایش داده می شود اگر میدان مغناطیسی ثابت باشد، چراغ سبز نشان داده می شود.
اگر تغییرات در میدان مغناطیسی به دلیل حرکت اشیا فرومغناطیسی در نزدیکی سیستم باشد چراغ به رنگ کهربایی تبدیل میشود و اندازه تغییر در سیگنال مغناطیسی بر روی نمایشگر میزان بزرگی نشان داده می شود. اگر سیگنال های مغناطیسی به اندازه کافی بزرگ باشند، نمایشگر میزان بزرگی به بالاترین مقیاس خود خواهد رسید و پس از آن چراغ به رنگ قرمز در می آید.

مزایا
سریعترین، مؤثرترین و کارامدترین سیستم تشخیصی برای محدوده 2
پیشگیری از حوادث ناشی از مصنوعات کوچک و اقلام فرو مغناطیس پنهان
یادگیری و کاربری آسان
تشخیص اقلام خطرناکی که دیگران فراموش کرده‌اند

Ferroguard Assure یک سیستم کنترل ورود به اتاق ام آر آی است و طراحی شده تا وجود اشیاء فرومغناطیسی خطرناک را به کاربران هشدار دهد. این سیستم با عملکرد مداوم، از کاربران، بیماران و دستگاهها در برابر تهدیدات و خطرات حفاظت می کند. Ferroguard Assure از یک جفت سنسور A و B تشکیل شده که در دو طرف درب اتاق ام آر آی یا راهرویی که به سمت درب اتاق ام آر آی است، روی دیوار نصب می شوند. این دو واحد سنسور(WMFG) شامل سنسورهای مغناطیسی هستند که تغییرات در میدان مغناطیسی که ناشی از حرکت اشیاء فرومغناطیسی در نزدیکی آنهاست را تشخیص می دهند و از طریق چراغ هایی که در بالای سیستم است و زنگ قابل شنیدن، به کاربران هشدار می دهند. زمانی که سیستم در حال عملکرد است، یک پرتو نور از میان دستگاه عبور می کند. اگر یک سیگنال مغناطیسی تشخیص داده شود و پرتو نور شکسته شود، زنگ هشدار به صدا در خواهد آمد. عملکرد Ferrogaurd Assure چه گونه است؟
• در زمانی که اشیا خطرناک فرو مغناطیسی به منطقه 4 درگاه نزدیک می شوند، آن ها را تشخیص داده و هشدار می دهد و از حوادث ناشی از پرتاب این اشیاء جلوگیری می کند.
• این سیستم فقط اشیایی که فرو معناطیس هستند را تشخیص می دهد و بنابراین تفاوت اقلام خطرناک و ایمن را به شما اطلاع می دهد.
• کاملاً منفعل است. بنابراین کاملاً ایمن بوده و نمی‌تواند تداخلی در تصاویر ام آر آی ایجاد کند.

Ferrogaurd Assure چگونه حضور اشیاء خطرناک را هشدار می دهد؟
• توسط چراغ هایی که در راستای سطح دید چشم و شفاف و واضح هستند
• از طریق تکنولوژی ViEW® ( هشدار زود هنگام بصری در زمان نزدیک شدن به در)
• هرچه اقلام خطرناک تر باشند، هشدار زودتر داده می شود
• به وسیله هشدار سمعی که این هشدار تنها هنگامی فعال می شود که هشدار بصری نادیده گرفته شود
آیا Ferrogaurd Assure همه اشیاء مغناطیسی خطرناک را تشخیص می دهد؟
• در مرکز درگاه Ferrogaurd Assure اشیا خطرناک با اندازه متوسط و بزرگتر را تشخیص می دهد. برای تشخیص اقلام خطرناک کوچک از Ferrogaurd screener استفاده کنید.
مزایا
• تشخیص واضح و قابل اعتماد و هشدارهای ساده برای خطرات فرو مغناطیسی قبل از رسیدن به منطقه 4
• رفع حوادث ناشی از پرتاب اقلام خطرناک متوسط تا کوچک
• کمترین احتمال در قطع هشدار یا ناکارایی دستگاه

Video